Σύσκεψη των Προέδρων των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015.Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η συζήτηση και διαμόρφωση κοινών θέσεων των επιμελητηρίων για την επικείμενη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, για την φορολογική πολιτική, για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης προγραμμάτων.