Η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι λόγω εργασιών στα πλαίσια της:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΦΑΣΗ Α’”

θα πραγματοποιηθούν από την Ανάδοχο εταιρεία της Σύμβασης εργασίες τοποθέτησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παροχόμετρα) στην δεξαμενή, στη ΔΕ Φερών.

Παράλληλα με τις εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού, έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της περιοδικής συντήρησης, εργασίες καθαρισμού του εσωτερικού της δεξαμενής 2 δύο (θαλάμων) στην Αγ. Παρασκευή.

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης την Κυριακή 29 Ιανουαρίου από 08:00 έως 17:00 , στις περιοχές:

  • Αγίας Παρασκευής
  • Πάνω Νέου Συνοικισμού Φερών
  • και στους οικισμούς Δορίσκου – Μοναστηρακίου – Καβησού.

Το νερό θα επανέλθει σταδιακά.

Από την Υπηρεσία μας θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των συμπολιτών μας.