Η κλιματική αλλαγή προκαλεί σημαντική πίεση στα περιορισμένα αποθέματα της Γης σε νερό.

Η βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι πλέον αναγκαία.

Επτά φορείς στις δύο πλευρές των συνόρων Ελλάδας Βουλγαρίας με επικεφαλής την ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,  εφαρμόζουν ένα πρωτοποριακό κοινό σύστημα διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Το διασυνοριακό έργο “WRESTLE” προβλέπει την τοποθέτηση ψηφιακών οργάνων που μετρούν την κατανάλωση και ταυτόχρονα την ποιότητα του νερού σε συνεχή ροή.

Έτσι αποφεύγονται οι διαρροές και με ειδικό λογισμικό αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά η  λειψυδρία.

Το νερό είναι πολύτιμο κοινωνικό αγαθό! Η διασφάλιση του  είναι υπόθεση όλων μας.

Μην το σπαταλάς!  Μη το ρυπαίνεις!

Δείτε το βίντεο:

Το έργο “WRESTLE” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 -2020»

Tην Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στο Εθνολογικό Μουσείο και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί  εκδήλωση στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – “WRESTLE”», του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020”, στο οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Α συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τους παρευρισκόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου καθώς επίσης και να παρουσιάσει το κοινό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων που δημιουργήθηκε με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία.