Μια δυσάρεστη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής θέτει σε κίνδυνο την δρομολογιακή γραμμή Λαύριο-Λήμνος-Σαμοθράκη με υποχρεωτική προσέγγιση στην Αλεξανδρούπολη, για την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα κατά την θερινή περίοδο (13 Ιουνίου 2016 έως τις 4 Σεπεμβρίου 2016).