Ο Α. Γεωργιάδης στο Ρ/Σ 90,1 στην έκτακτη εκπομπή από τις Φέρες του ‘Εβρου