Με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα και με προοπτική δημιουργίας σταθερού δικτύου διασυνοριακής συνεργασίας σε επίπεδο διακρατικής διπλωματίας των πολιτών, στέφθηκε η πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης για κοινή σύσκεψη αυτοδιοικητικών και θεσμικών φορέων του Έβρου με αντίστοιχους των γειτονικών πόλεων της Τουρκίας, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κεσσάνης όπου συναντήθηκαν αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.