Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών» θα προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας υποστήριξης με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών, συνολικού προϋπολογισμού 900,00 ευρώ ​​ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ​​ (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ​​ 16/09/2020

​​ Καλείστε μέχρι και την​​ 23/09/2020, ημέρα Τετάρτη ​​ και ώρα​​ 10.30 π.μ.,​​ να καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο δημοσίων σχέσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φερών.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει​​ τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

  1. Οικονομική Προσφορά
  2. Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) για τον ανάδοχο

Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Υποστήριξη με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών​​

900,00 χωρίς ΦΠΑ (λόγω απαλλαγής)​​

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Ρ.​​

ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ​​