Χωρίς κανένα πρόβλημα συνεχίζει την λειτουργία της η Συνεταιριστική τράπεζα Έβρου μετά την απόφαση της τράπεζας της Ελλάδος να μεταφέρει καταθέσεις και τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Πανελλήνιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, η οποία απέτυχε να βρει 170 εκατ. ευρώ ώστε να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων των πελατών της Πανελλήνιας Τράπεζας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μετά από σχετική πρόταση και μετά από σχετική πρόταση ενδιαφέροντος που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς.