22 μαθητές του Λυκείου Φερών δεν «φαίνονται» μέσα στο σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών και το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε γονείς και μαθητές.