Κάθε Σάββατο πρωί στις 09:00 και κάθε Κυριακή στις 18:00