Στο ραδιόφωνο Sferikos 99.3 και στον Σάκη Σταυρίδη μίλησε η Αντιδήμαρχος ενέργειας, φυσικών πόρων & Τραιανούπολης Ελένη Ιντζεπελίδου για τη συμμετοχή της στην ημερίδα «Σύμφωνο των Δημάρχων-C-Track 50 Ελληνική Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια» με στόχο την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και το μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την τοπική αυτοδιοίκηση.