Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου – Ανθειας έχουν ολοκληρωθεί και στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.