Ομόφωνα εγκρίθηκε από τους δημοτικούς συμβούλους το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2016 το οποίο συντάχθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Το τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους, υπηρετεί ως φιλοσοφία, την υλοποίηση έργων υποδομής, την άσκηση παρεμβάσεων για την αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητας