Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4321/2015, προχωρεί σε ρύθμιση του σύνολο των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 01-03-2015 και θα έχουν βεβαιωθεί έως 26-05-2015 προς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Συγκεκριμένα:

• Οι οφειλές ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε 2 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 100% (ανάλογα με τις δόσεις εξόφλησης του χρέους). Ελάχιστο ποσό δόσης 20 €.

• Ποσά έως 5.000 € που ρυθμίζονται δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

• Ποσά πάνω από 5.000 € που ρυθμίζονται επιβαρύνονται με τόκους 3% ετησίως.

• Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όλες οι ληξιπρόθεσμες έως 01-03-2015 οφειλές που βρίσκονται σε: α) αναστολή, διοικητική ή δικαστική εκ του Νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση η οποία είναι σε ισχύ.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης έως 26-05-2015.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του κάθε επόμενου μήνα.

Η ρύθμιση χάνεται με υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και επιδίωξης της άμεσης είσπραξής της, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δυο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις στο πρώτο οκτάμηνο της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες ή καθυστερήσει την καταβολή τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

Εάν κάποιος καταβάλει έως 27-04-2015 ως προκαταβολή το 10πλάσιο της ελάχιστης δόσης θα απαλλαγεί ισόποσα των συνολικών προσαυξήσεων και των τόκων ρύθμισης που θα επιλέξει.

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Παντελίδης Γεώργιος
– See more at: http://www.evros24.gr/news/local/21836-rythmisi-liksiprothesmon-ofeilon-ston-dimo-aleksandroypolis-akoyste#sthash.JFWIX2cr.dpuf