Την είδηση γνωστοποίησε ο διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Ρούφος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αναφέροντας πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου 2024.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 21 μήνες, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2025 με κόστος 14.112.763,21 ευρώ και πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Να θυμίσουμε πως οι εργασίες αφορούν:

  1. Αντικατάσταση δαπέδων του Π.Γ.Ν.Α. προϋπολογισμού 3.081.648 ευρώ
  2. Αντικατάσταση μόνωσης δωμάτων και Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων προϋπολογισμού 4.440.000 €
  3. Χρωματισμός εσωτερικών τοιχοποιιών με αντιμικροβιακή βαφή προϋπολογισμού 1.240.000 €
  4. Ανακατασκευή συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού 3 Πτερύγων ΜΕΘ προϋπολογισμού 450.000 €
  5. Συντήρηση οξειδωμένων κλιμάκων πυρασφαλείας προϋπολογισμού 248.000 €
  6. Έλεγχος συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς, προϋπολογισμού 148.800€
  7. Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (επίστρωση αντιολισθητικού υλικού σε εξωτερικά πεζοδρόμια, μελέτη και στήριξη του τοιχίου αντιστήριξης στο Τεχνητό Νεφρό, ασφαλτοποίηση οδών περιβάλλοντος χώρου)προϋπολογισμού 93.000 €

8.Αναδιαρύθμιση και Ανακατασκευή χώρων ΤΕ προϋπολογισμού 2.480.000 €