Η Δ. Ε. Υ. Α. Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΦΑΣΗ Α’”

θα πραγματοποιηθούν από την Ανάδοχο εταιρεία εργασίες τοποθέτησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παροχόμετρα) στην δεξαμενή της περιοχής ΦΕΡΏΝ .

Παράλληλα με τις εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού, έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της περιοδικής συντήρησης, εργασίες καθαρισμού του εσωτερικού των δεξαμενών (θαλάμων).

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης για στις 19-04-2022 από 08:00 έως 16:00 , για όλη την πόλη των Φερών και του Πόρου, εκτός του νέου συνοικισμού Φερών.

Το νερό θα επανέλθει σταδιακά.