Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες.

????ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Σταθμός (Ε.Ε.Λ.) Αλεξανδρούπολης

Οι συνεχείς παρεμβάσεις 3,5 χρόνια τώρα και η καθημερινή επιστασία του περιβάλλοντος χώρου και των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. είναι σταθερό μέλημα μας.

Η μεθοδική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού εγγυώνται την καλύτερη και ασφαλέστερη παροχή των υπηρεσιών μας , με σεβασμό στην Δημοτική περιουσία.

Το 2019 όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές με κείμενα και δημοσίευση φωτογραφιών, παραλάβαμε σε άσχημη και δυσλειτουργική κατάσταση όλες τις εγκαταστάσεις τις Δ.Ε.Υ.Α.Α. που πλέον αποτελούν φωτεινά παραδείγματα λειτουργίας πανελλαδικά.
Μια από αυτές ήταν και ο Βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων που με την εκτέλεση σύμβασης αναβάθμισης έχουμε εξασφαλίσει την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία του .
Πιο συγκεκριμένα 3,5 χρόνια ως Νέα Δημοτική Αρχή μόνο στον Βιολογικό Αλεξ/πόλης εκτελέστηκαν τα κάτωθι:
✅Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού προ/σμού : 4.700.000€
(Χρηματοδότηση Αντώνης Τρίτσης 2021-22) .
✅Μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού εκροής καθαρού νερού στην θαλάσσια περιοχή
Προ/σμού : 22.000€
Και προϋπολογίζεται ότι θα κοστίσει ο αγωγός 2.500.000€
Αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου (θα ενταχθεί στο ολιστικό σχέδιο που περιλαμβάνει και την επέκταση του Βιολογικού για την επεξεργασία 5.000 λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης).
✅Ξήρανση Λυματολάσπης
Προ/σμού : 7.300.000€
✅Κατασκευή κτιρίου υποσταθμού
Προ/σμού : 51.600€ (ίδιους πόρους)
✅Αντικατάσταση λαμπτήρων στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων και εσωτερικά στα κτίρια
Προ/σμού 10.000€ (ίδιους πόρους).
✅Αντικατάσταση πόρτας εισόδου στον Βιολογικό
– συστήματα ασφαλείας – σκυροδέματα.
Προ/σμού : 17.000€ (ίδιους πόρους)
✅Επιδιόρθωση υπόγειων δικτύων καθιζήσεων δεξαμενών
Προ/σμού : 30.000€ (ίδιους πόρους)
✅Δημιουργία χώρου για τα σκυλάκια μας αλλά και τα αδέσποτα της περιοχής.
Προ/σμού 560€ (ίδιους πόρους).
✅Ευταξία – καλλωπισμός – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – φυτεύσεις δένδρων
Προ/σμού 980€ (ίδιους πόρους).
Μας εμπιστευτήκατε και με το έργο μας σας το ανταποδίδουμε .
????Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Χαράλαμπος Σ. Μιχαηλίδης