Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του ΟΦΥΠΕΚΑ διοργάνωσε ημέριδα προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών της στις περιοχές ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη.

Συζητήθηκαν διάφορα αποτελέσματα μελετών όπως την διαχείρηση οικοτόπων στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου, το πρόγραμμα διαχείρισης καλαμιώνων στο Ανατολικό Δέλτα Έβρου, η παραγωγή χάρτη οικοτόπων του Δέλτα Έβρου και πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στο Δέλτα Έβρου κατά την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023 με τη χρήση παθητικής ακουστικής παρακολούθησης. Δημοσιεύθηκαν επίσης τα αποτελέσματα του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης κρίσιμων ενδιαιτημάτων από την υπερβόσκηση, στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης.  Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ορινιθοπανίδα, τις μετακινήσεις αυτής καθώς και στην συμπεριφορά των πτηνών εντός του Δέλτα του Έβρου.

Παράλληλα με τις ομιλίες έγινε διάλογος με το κοινό που έσπευσε να προχωρήσει σε διευκρινηστικές ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύφθηκαν τα αποτελέσματα με την παράλληλη παρέμβαση των εκπροσώπων των κυνηγών.

Γιώργος Χονδρόπουλος