Για την Γενική Συνέλευση που είχε η Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Sferikos 99.3 ο Γιώργος Γεωργιάδης.

Μετα από τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν την 16/3/2015 στην Αλεξανδρούπολη, εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. καθώς και η Εξελεγκτική Επιτροπή, της « ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Ε.Κ.Κ.Α.».

Για το Δ.Σ. της Ε.Κ.Κ.Α. εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη τα οποία συνήλθαν σε σώμα αυθημερόν :

1. Πρόεδρος Γεώργιος Γεωργιάδης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

2. Αντιπρόεδρος Δημήτριος Κυριαλάνης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

3. Γραμματέας Νικόλαος Κουσουτζής Κατασκευαστής κτιρίων

4. Ταμίας Κωνσταντίνος Θυμιανίδης Κατασκευαστής κτιρίων

5. Μέλος Χρήστος Μανωλούκος Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. Πρόεδρος Κυριαλάνης Αθανάσιος Κατασκευαστής κτιρίων

2. Μέλος Θυμιανίδης Ευριπίδης Κατασκευαστής κτιρίων

3. Μέλος Στρογγύλης Σπυρίδων Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μέλη του σωματείου, είναι οι αναγνωρισμένες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και μεμονωμένοι επαγγελματίες κατασκευαστές της περιοχής μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά, τουλάχιστον την τελευταία δεκαπενταετία, στον τομέα των ιδιωτικών έργων. (Αντιπαροχές, ιδιωτικές κατασκευές, Ανακαινίσεις κ.λ.π.).

Σκοπός της Ένωσης, είναι η συνεχής προσπάθεια για αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, η διασφάλιση της ποιότητας των ιδιωτικών κτιρίων, ο περιορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού, και η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στον τομέα κατασκευής, των ιδιωτικών έργων της περιοχής μας.

Η Ένωση, εκπροσωπεί τα μέλη της, νομικά και επικοινωνιακά, τα υποστηρίζει σε θέματα κατασκευαστικά και εμπορικά, και ταυτόχρονα, τα ελέγχει σε θέματα ποιότητας και γενικότερης εξυπηρέτησης του αγοραστικού κοινού. Κύριο μέλημα της Ένωσης, είναι η επαγγελματική διασφάλιση των μελών της, και η ταυτόχρονη παροχή ποιοτικών κατασκευών στο αγοραστικό κοινό του Έβρου.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Ε.Κ.Κ.Α., λειτουργεί στη διεύθυνση Μαζαράκη 28 στην Αλεξανδρούπολη και στο τηλέφωνο 25510 34540.

Επίσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/2015 απόφαση της Γενικής συνέλευσης της Ε.Κ.Κ.Α., και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της, η ένωσή μας από σήμερα επεκτείνετε σε όλο τον νομό Έβρου, εντάσσοντας και προσκαλώντας στις τάξεις της, όλους τους συναδέλφους του νομού μας.

Η νέα επωνυμία της ένωσης, είναι ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ – Ε.Κ.Κ.ΕΒ. και το χαρακτηριστικό της λογότυπο είναι το παρακάτω : Ε.Κ.Κ.EB. – ΜΑΖΑΡΑΚΗ 28 – Τηλ: 2551034540 Fax: 2551084527 e-mail: ekkeb@hotmail.com – 68100 – AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.