Εγκαινιάστηκε το νέο υποκατάσταστημα των ΚΕΠ που στεγάζεται εντός του Β’ ΚΑΠΗ. Πρόκεται για ένα σύχρονο και φιλόξενο χώρο επί της Εθνικής Αντιστάσεως 106 που δομείται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη, στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης. Για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε πρώτα το ΚΕΠ στην Νέα Χηλή, ύστερα το ΚΕΠ στο Β’ ΚΑΠΗ και στην συνέχεια ένα νέο ΚΕΠ στην δυτική πλευρά της πόλης για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Άβαντος.

Να σημεωθεί πως σήμερα, τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν 1.057 διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, βιντεοκλήση και ψηφιακές αιτήσεις μέσω του gov.gr.

Γιώργος Χονδρόπουλος