Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 με εναλλακτική ημερομηνία την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθούν εκρήξεις για τη διάνοιξη αρδευτικών καναλιών, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής του χωριού «ΚΗΠΩΝ».