Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ της Κοινότητας Πέπλου, έκανε αναγγελία για ΠΑΓΕΤΟ στις 30/01/2022.

Οι καλλιεργητές που έχουν υποστεί ζημία σε ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημίας από τις 31/01/2022 έως και τις 14/02/2022, στην Ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Πέπλου, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΚΑΜΙΑ Δήλωση Ζημίας δεν γίνεται δεκτή.