Κανονικά προχωρά η διαδικασία ανέγερσης του νέου λυκείου στις Φέρες του  Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς μετά και από απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου γίνεται δεκτή η αίτηση ανάκλησης  του Δήμου και ακυρώνεται η πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου με την οποία είχε κριθεί ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το χρηματικό ένταλμα πληρωμής  για την μίσθωση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση του Λυκείου.